• Bernotiene, Rasa
 • Binkiene, Rasa
 • Bondarenko, Svetlana
 • Bukauskaite, Dovile
 • Dimitrov, Dimitar
 • Grikieniene, Jadvyga
 • Iezhova, Tatjana
 • Ilgunas, Mikas
 • Kontrimavichius, Vytautas
 • Kazlauskienė, Rita
 • Krizanauskiene, Asta
 • Marcinkute, Audrone
 • Mikas, Ilgūnas
 • Palinauskas, Vaidas
 • Petkeviciute, Romualda
 • Prakas, Petras
 • Sarkunas, Mindaugas
 • Stanevičiūtė, Gražina
 • Stunzenas, Virmantas
 • Valkiunas, Gediminas