Pictures from the event

CSBSP7 1

 CSBSP7 2

CSBSP7 3

CSBSP7 4

CSBSP7 4 II

CSBSP7 5 SBSP Gunita Deksne Pikka Jokelainen

CSBSP7 6

CSBSP7 7 Antti Oksanen honorary member parasitologist Finland

CSBSP7 8 SBSP parasitology

CSBSP7 9

CSBSP7 91 Young Scientist

CSBSP7 92 New board SBSP

CSBSP7 93 Andrea Miller Pikka Jokelainen Vaidas Palinauskas

CSBSP7 94